Sunday, January 16, 2011

Thơ không tặng những ai...

Thơ không tặng những ai còn mê ngủ
Vui xứ người quên xiềng xích anh em.
Thơ không tặng những kẻ đời ấm êm
Sống lạnh lùng trước niềm đau đất Mẹ.
Thơ không viết những lời ru êm nhẹ,
Những cuộc vui với đình đám hội hè.
Thơ nhắc nhở đời trên búa, dưới đe
Của dân ta dưới bóng cờ nhuộm máu.

(Trích thi tập TRÁI ĐẮNG QUÊ NHÀ, nhạc sĩ Trần Quan Long đã phổ nhạc)

No comments:

Post a Comment