Friday, December 3, 2010

LÀM SAO


Làm sao chạm được lòng người?
Để đo nông cạn cho đời bớt đau
Để không ai nỡ hại nhau
Cơn đau biến mất, thêm màu thương yêu.


No comments:

Post a Comment