Tuesday, April 27, 2010

XÉ LỤA...

Vào thơ:

Truyện Đông Châu Liệt Quốc kể rằng, U Vương là một vị vua bất tài của đời nhà Châu, để đem lại tiếng cười cho một mỹ nữ được tuyển cung là Bao Tự, U Vương đã chiều theo sở thích lạ lùng của nàng là sai lính xé rất nhiều lụa để nàng cười.

U Vương còn nghe lời nịnh thần Quách Công hiến kế, cũng đã sai nổi lửa và dậy trống những Phong Hỏa Đài ở Ly Sơn vang lừng, cho nàng Bao Tự cười vui thỏa thích, trong khi những điều quan trọng ấy từ ngàn xưa, chỉ được dùng như là một hiệu lịnh, gọi các nước chư hầu đến cứu viện.

Giặc Khương Nhung đã lợi dụng sự u mê sắc đẹp của U Vương mà giết được tên hôn quân này, kéo theo sự đổ vỡ tan tành của nhà Châu.

Mỹ nhân sắc nước hương trời

Mặc đàn với hát, chẳng cười, tại sao?

Thiếu âm lụa xé rào… rào…

Ly Sơn nổi lửa… chư hầu hoảng kinh

Hỏa đài nhịp trống tử sinh

Tiếng cười Bao Tự… nghiêng thành Tây Châu

U Vương có kịp giải sầu?

Vui riêng mỹ nữ, về đâu cơ đồ?

*

Mình cười, hai đứa hiền khô

Chẳng cần lụa xé, khói mờ, lửa nung

Ví rằng còn rợ Khương Nhung

Quách Công hiến kế, xin... đừng, nghe anh!

Lụa tơ xin nhớ để dành

Ðể đời vá áo cho lành nỗi oan

Mừng ngày đất nước bình an

Tự do, dù sống nghèo nàn, vẫn vui.

*

Chỉ xé một thước lụa thôi,

Bao người áo rách, tội trời ắt mang

Lụa vàng, cờ sẽ mịn màng,

Là thơ em, Tấm Lòng Vàng của anh.

LỜI NHẠC

XÉ LỤA

1.

Chuyện xưa,

mỹ nhân sắc nước hương trời

Sao nàng chẳng cười?

Sao nàng không vui?

mặc đàn với hát,

tại sao? tại sao?

nàng đòi nghe tiếng lụa xé rào… rào…

nàng đòi Ly Sơn, Ly Sơn nổi lửa

mặc chư hầu hoảng kinh,

mặc chư hầu hoảng kinh.

Hỏa đài nhịp trống tử sinh

Tiếng cười Bao Tự…

nghiêng thành Tây Châu

Giặc đã đến, cơ đồ về đâu?

U Vương có kịp giải sầu?

lụa đã xé, lửa đã thiêu

Vui riêng mỹ nữ, cơ đồ về đâu?

Giặc đã đến, tiếng cười còn đâu?

U Vương có kịp giải sầu?

lụa đã xé, lửa đã thiêu

ai vui riêng có thấy, về đâu cơ đồ?

2.

Mình cười, Mình cười

hai đứa hiền khô

Chẳng cần lụa xé,

không cần khói mờ,

chẵng cần lửa nung

Ví rằng còn rợ Khương Nhung

Quách Công hiến kế, xin... đừng, nghe anh!

Lụa tơ, lụa tơ xin nhớ để dành

Ðể đời vá áo cho lành nỗi oan.

Chỉ xé một thước lụa thôi,

Bao người áo rách, tội trời ắt mang

Mừng ngày đất nước, đất nước bình an

Tự do, dù sống nghèo nàn

Mình vẫn vui, mình vẫn vui

Là thơ em, Tấm Lòng Vàng của anh.

Lụa vàng, lụa vàng cờ sẽ mịn màng,

Là thơ em, Tấm Lòng Vàng của anh.

La la la la…

http://www.danchuca.org/128kbps/XeLua.mp3 (hi-speed)

http://www.danchuca.org/22Kbps/XeLua.mp3 (lo-speed)

http://www.danchuca.org

MAI CHỊ VỀ..

(CÂY ÚA CHỜ XUÂN)

Chị về, cưng gửi gì không?

Chị cho em biếu Thương Binh ít quà

Vui xuân, quên cảnh… mù lòa

Sang năm em lại bánh, trà gửi thêm

Chị hỏi: -Em đi có nhớ nhà?

Chị ơi em nhớ mỗi đài hoa

Thẹn-thùng trinh nữ bờ mi khép

Nghịch-ngợm mỗi lần tay lén thoa

Chị hỏi: -Em đem theo những gì?

Chị ơi theo mỗi bước em đi

Bụi tre, bó mạ xanh mùa cấy

Đất Mẹ thương hoài lắm lụy bi!

Chị bảo :-Sao em chẳng trở về?

Chờ xuân! Em nhắc lại lời thề

Bao năm rễ bứng lìa như thế

Xứ lạ đem trồng úa tái tê

http://www.danchuca.org/128kbps/MaiChiVe.mp3 (hi-speed)

http://www.danchuca.org/22Kbps/MaiChiVe.mp3 (dial-up)

Thêm Một Nốt Nhạc...

LMST phổ nhạc từ lời Việt

www.lmstflorida.com/?1018

www.lmstflorida.com (Front Page/Trang Chinh)

www.lmstflorida.com/?1018

www.lmstflorida.com (Front Page/Trang Chinh)

"One More Musical Note"

DanChuCa.org phổ nhạc lời Anh, do Thoại Liên dịch từ bài thơ "Thêm Một Nốt Nhạc" của Ý Nga.

http://www.danchuca.org/128kbps/OneMoreMusicalNote.mp3 (hi-speed)

http://www.danchuca.org/22Kbps/OneMoreMusicalNote.mp3 (lo-speed)

http://www.danchuca.org

One More Musical Note

Poem by Y' Nga – Translated to English by Thoai Lien

Music by Nguyen Van Thanh

*From witnessing the (Vietnamese) youngsters shed tears for Michael Jackson.

Forewords: In Vietnam, where the government has put in jail anyone who shows sympathy to those arrested for saying the truth, it allows people to do almost anything else but to voice his or her view toward the government, particularly in the recent discovery that Vietnam has agreed to let China occupy some land inside Vietnam’s territory.

1.

You cry,

Showing affection for a musician.

Is there anyone shedding tears for those in prison?

You cry,

Showing affection for an American

Is there anyone shedding tears for our people -- VietNam?

I congratulate you,

Though the children of "the high-ranking" communists;

Though the "atheists", you still have the hearts to feel.

I congratulate you,

“Not” crazy nor untamed,

Enemy's intruding our country, not lying motionless!

Please hear me well!

Please give a bit more sentiment

To feel the nation's ill-fate

Love your kin and your neighbors

Love the victims, being beaten up half-death.

Love the poor who have to sell their blood to feed their children.

Please hear me well!

2.

I congratulate you,

“Not” crazy nor untamed,

Enemy's intruding, not lying motionless!

Please hear me well!

Love the nation tragically distraught,

No “Rock, Pop”. Too many shedding tears!

Learn to appreciate

The hardship our forefathers have built the nation

Their blood, our history had recorded over the years… not for them to sell.

Please hear me well!

Please hear me well!

I also regret having lost a great artist,

But the greater pain still lies on the nation!

I also admire a talented musician

But the one I love the most is still VietNam !

Please hear me well!

The one I love the most is still VietNam !

One More Musical Note

Translated by Thoai Lien

*From witnessing the (Vietnamese) youngsters shed tears for Michael Jackson.

You cry,

Showing affection for a musician.

Is there anyone shedding tears for those in prison?

You cry,

Showing affection for an American?

Is there anyone shedding tears for our nation -- Việt Nam?

(I) congratulate you,

Though the children of "the high-ranking" communists;

Though the "atheist", (you) still have the hearts to feel.

(I) congratulate you,

“Not” crazy nor untamed,

Enemy's intruding, not lying motionless!

(Please) hear me well!

Please give a bit more sentiment

To feel the nation's ill-fate

(Please) hear me well!

Love your kin and your neighbors

Love the poor who have to sell their blood to feed their children.

Love the victims, being beaten up multiple times

Love the nation tragically under distraught,

No “Rock, Pop”*. many shed tears!

(Please) hear me well!

Learn to appreciate

The hardship our forefathers have built the nation

Their blood, our history had recorded over the years…

It's not for the successors to sell.

I also regret having lost a great artist,

But the greater pain still lies on the nation!

I also admire a successful, talented individual

But the one I love most is still Việt Nam !

Thêm Một Nốt Nhạc

-Thơ Ý Nga (Poem by Ý Nga)

-LMST phổ nhạc (Music by LMST, from Vietnamese language)

www.lmstflorida.com/?1018

www.lmstflorida.com (Front Page/Trang Chinh)

www.lmstflorida.com/?1018

www.lmstflorida.com (Front Page/Trang Chinh)

*Nhân xem hình các em ở Hà Nội tưởng niệm ca, nhạc20sĩ Michael Jackson

Các em khóc,

thương một người nghệ sĩ

Có em nào thương khóc đời tù giam?

Các em khóc,

thương cho một người Mỹ?

Có em nào thương khóc cả… Việt Nam?

Mừng các em,

dù “con Đoàn, cháu Đảng”;

dù “vô thần” vẫn… rung động trái tim.

Mừng các em

“không” cuồng say thác loạn

Giặc vào nhà, chớ lười lĩnh nằm im!

Nhé các em!

Xin thêm chút tình cảm

Hãy cùng đau với vận nước thăng trầm

Nhé các em!

Thương bà con, chòm xóm

Thương dân nghèo phải bán máu nuôi con

Thương dân oan đang trăm đòn chí tử

Thương quê hương đang cung điệu trầm buồn,

Không “Rock, Pop”*. Lệ bao người chan chứa

Nhé các em! Hãy thêm lòng biết ơn

Bao công khó của tiền nhân dựng nước

Máu Cha Ông, sử ghi lại lòng son

Không phải để cho cháu con bán nước.

Ta cũng tiếc một tài năng vừa mất

Nhưng niềm đau rất lớn vẫn: San Hà!

Ta cũng phục người đa tài, thành đạt

Nhưng thương nhiều vẫn duy nhất: Việt Nam!

* Michael Jackson là một ca sĩ được giới trẻ yêu chuộng qua cách hát và trình diễn dòng nhạc “Soul, Funk, Disco, Rock”; anh còn được vinh danh là vua nhạc “Pop”,

MỘT DẤU HỎI

Cuối bài thơ em chấm

Một dấu hỏi thật đau

Bây giờ và mai sau

Ai trả lời em được?

Chọn con đường gió ngược

Vắng vẻ, lạnh tứ bề

Dốc cao. Vất vả ghê!

Bao giờ về đến đích?