Sunday, October 17, 2010

BẤT ĐỒNG


Đồng tâm, đồng Ngục, đồng Thuyền
Người tù khốn khổ triền miên giữ cờ
Không hề im lặng, giả lơ,
Chưa hề nín thở, nằm chờ sung rơi.

Cớ sao, lon lá quá trời
Máy bay chạy trốn mà hời hợt ghê?
Lại còn ra mặt làm hề
Xưng hô tướng tá, rượu chè…Nhục thêm!
Đồng liêu, đồng lõa, đồng…tiền
Đồng mưu, đồng bịnh: tuổi tên xưng hoài

Đốt đi áo mão cân đai!
Bớt màu gai mắt, trái tai đồng bào.


No comments:

Post a Comment