Sunday, October 17, 2010

MUỐN ĐƯỢC THƯƠNG


Thương em, anh phải hào hùng
Thương Quê trước nhất, Chuyện Chung lăn vào
Tấm lòng phải thật thanh cao
Để em được học: đồng bào hoài thương!


No comments:

Post a Comment