Sunday, October 17, 2010

THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


Đàn cá mập đã no nê năm trước
Có bao giờ thương xác héo thuyền nhân?
Có gian manh lo đút lót thánh thần
Để chạy tội chút mồi… màng tàn nhẫn?

Người tận mạng có kêu ca nổi giận?
Bể trầm luân đã siêu thoát hồn chưa?
Có gặp lại người thân, phút tiễn đưa?
Hay vẫn cứ biển Đông chờ… trở lại?

Người không thể là ma, đau thất bại
Là thần thiêng phù trợ kẻ nãn lòng
Hồn còn trông cố quốc, xin góp công
Giệt cho sạch loài bất nhân bán nước.


No comments:

Post a Comment