Sunday, October 17, 2010

ĐIỀU TÂM ƯỚC


Đi tìm chính khí Việt Nam
Tạo thêm sức mạnh nội tâm đang cần
Giữ em luôn vững tinh thần
Giữ em không được vong ân Nước Nhà


No comments:

Post a Comment