Sunday, October 17, 2010

XA LĂNG LẮC


Hai ta không chung việc
Nên đi không chung đường
Dẫu tứ thời bát tiết
Vẫn mỗi người một phương.

Ông trái bước, bất lương
Tuần nào cũng lắm… tiệc
Tôi vất vả, đơn phương
Nhưng trăm công, ngàn việc.

Ông lao vào chỗ chết!
Vị kỷ cho bản thân
Tôi còn sống, còn biết
Quê hương xa nhưng gần.


No comments:

Post a Comment