Friday, April 17, 2009

CHIẾN SĨ KHÔNG ĐƠN VỊ

Cho ai mình phải lo âu?
Cho ai dân Việt trĩu sầu oằn tim?
Vì đâu vượt chết đi tìm?
Vì sao đất khách nỗi niềm ưu tư?
Một câu hỏi của Người Tù*
Vinh danh Chính Nghĩa** cho dù cô đơn
Vần thơ xin được tri ơn
Tấm lòng Chiến Sĩ chẳng sờn sắt son
Tuổi già vẫn chuyện Nước Non
Ai người tuổi trẻ hãy còn ngủ say:
Dậy mà đi! Cố lên này!
Đích Về chưa đến, chớ bày cuộc vui
Dậy mà đi! Chớ ngủ vùi!
“Thất phu hữu trách!” Nhớ nuôi Ngày Về!

--------------------------------------------------
* Người tù: Biệt Kích Nguyễn Hữu Luyện.
** Chính Nghĩa: Quốc Gia.

No comments:

Post a Comment