Friday, April 17, 2009

VỀ NHÉ!

Mình về nhé! Chọn con đường đẹp nhất
Về nha anh! Bằng giá trị thuyền nhân
Ngày Tự Do là ngày của toàn dân
Về mau chứ! Kẻo cờ Vàng phai sắc!

No comments:

Post a Comment