Friday, April 17, 2009

NGHE NHẠC

Vi vu một điệu trữ tình
Cũng chưa vời vợi như tình muôn dân

Nỗi buồn rười-rượi xa gần
Một niềm da-diết, bội phần lâm-ly.
Làm sao đúng nghĩa người đi,
Làm sao anh nhỉ mới vì tự-do?
Bồi-hồi những rối tơ vò
Bồi-hồi, bổi hổi ai lo cho mình?

Vi-vu một điệu trữ tình
Cũng chưa vời vợi như tình muôn dân

No comments:

Post a Comment