Friday, April 17, 2009

LỘNG GIÓ NHƯNG CỜ CHƯA ... BAY

Gió rất nhiều, vờn u ám ám
Lá vàng rơi với mây lam lam
Mùa hè, sao chỉ màu xam xám?
Với lá cờ phần phật... sắc cam!

Lòng tha thiết nên em vẫn ước
Màu cờ kia phải vàng vàng tươi
Bay hiên ngang, tựa như ngày trước
Từng đứng nghiêm, chào giữa sân trường.

No comments:

Post a Comment