Friday, April 17, 2009

ÐỪNG QUÊN NHÉ ANH!

Ðêm mơ một quảng đường mòn
Có con bướm đậu, cánh vờn nụ hoa
Vàng tươi bông, đắng khổ qua
Rung rinh trong gió, vườn nhà trái sai.
Lá xanh chen trái buông dài
Bướm hoa đậm nét, thiên thai chợt mờ
Nửa chừng xao-đ9ng giấc mơ
Hờn con bướm trắng chẳng chờ đợi em

Anh ơi! Trái đắng đầu thềm
Tim em lỗi nhịp, ướt mềm vai nghiêng
Mồng tơi tím giậu láng giềng
Nên chưa có mực, lòng riêng em buồn
Mơ chi cũng nhớ cội nguồn
Giấc mơ tựa cánh chuồn chuồn mong manh.
Viết chi cũng chỉ nhắc anh
Ðừng vui xứ lạ mà đành bỏ Quê
Ðường Ði chỉ một lối Về
Mài gươm cho sắc, lời thề chớ quên.

No comments:

Post a Comment