Monday, April 20, 2009

HỌP HÀNH

“Đối thoại văng qua, văng lại” [1]
Áo giáp quên mặc về đêm
Cử tọa tai nào cũng… rêm
Sướng chưa miệng người nhỏ mọn?

Trâu bò húc cho thù xem
Ruồi muỗi chết có êm đềm?
Hưởng lợi là Ngư-Ông-Vẹm
Nhìn cộng đồng mình lấm lem

Ném đá, mỗi người một cách
Bàn tay giấu kín sau rèm
Quái chiêu, ai cũng… tròm trèm
Lề nát, giấy… càng thêm rách! [2]

---------------------------------------
[1] Nguyên văn của nhà văn Tam Ích
[2]Tục ngữ:
-Giấy rách phải giữ lấy lề.
-Ném đá, giấu tay.
-Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết.

No comments:

Post a Comment