Friday, April 17, 2009

HỜN VONG QUỐC

Người già buồn chuyện nước non
Trẻ nghe tâm sự, héo hon muộn phiền
Bao người khoe sắc đảo điên
Mượn danh "tỵ nạn", "búa liềm" nặng đeo
Cờ Vàng Chính Nghĩa không treo
"Tỵ nạn Kinh tế"... ăn theo đủ phần
Chỗ nào họ cũng chen chân
Mặt mo, chia rẽ xa gần, nhơn nhơn

Đường chiến đấu, đường cô đơn
Gươm trẻ chưa bén biết hờn ai đây?
Thưa Bác, xin giữ cho đầy
Trái tim dâng nước, chờ ngày bình minh
Sống sao lòng chẳng tự khinh
Là câu tâm niệm kệ kinh nào bằng
Cám ơn Tre Già cậy măng
Đường gian-nan mấy thưa rằng VẪN ĐI!

Kính tặng g/đ bác Nguyễn Hữu Phú.

No comments:

Post a Comment