Tuesday, April 27, 2010

MƯA ĐÊM

Mưa đêm buồn quá! Mưa đêm!

Kìa cơn gió lộng càng thêm nhớ Nhà

Ba mươi năm đã trôi qua

Mưa đêm ai khóc san hà bất an?

http://www.danchuca.org/128kbps/MuaDemVaMotDauHoi.mp3 (hi-speed)

http://www.danchuca.org/22Kbps/MuaDemVaMotDauHoi.mp3 (lo-speed)

http://www.danchuca.org

No comments:

Post a Comment