Tuesday, April 27, 2010

THÁNG TƯ VÀ NHỮNG CÂU HỎI

Có bao nhiêu gia đình

Sau tháng Tư tan nát

Từ Bảy Lăm “hòa bình”

Đời “tự-do”... đói khát

Có bao nhiêu người vợ

Đã mòn-mỏi chờ chồng

Trong nỗi niềm lo sợ

Chết cùng với cùm gông?

Có bao nhiêu người con

Theo ông bà ra Bắc

Thăm cha rất gầy mòn

Chuyện nhà không dám nhắc?

Có bao nhiêu người mẹ

Chết theo con trùng dương

Chuyến hải trình hóa… “nhẹ”:

Chẳng còn ai vấn vương?

Có bao nhiêu thuyền nhân

Quên được điều oan nhục

Đã gánh chịu vào thân

Ngày xa lìa “hỏa ngục”?

Có bao nhiêu chiến-sĩ

Một đời vì nước non

Gương anh hùng bất tử

Trách-nhiệm luôn giữ tròn?

Có! Xin thưa rất nhiều

Hăm chín năm giáo điều

Bàn tay đảng đỏ máu

Tội dân mình bao nhiêu!!!

http://www.danchuca.org/

http://www.danchuca.org/128kbps/ThangTuTuongNiem.mp3 (hi-speed)

http://www.danchuca.org/22Kbps/ThangTuTuongNiem.mp3 (lo-speed)

No comments:

Post a Comment