Tuesday, April 27, 2010

Thêm Một Nốt Nhạc...

LMST phổ nhạc từ lời Việt

www.lmstflorida.com/?1018

www.lmstflorida.com (Front Page/Trang Chinh)

www.lmstflorida.com/?1018

www.lmstflorida.com (Front Page/Trang Chinh)

"One More Musical Note"

DanChuCa.org phổ nhạc lời Anh, do Thoại Liên dịch từ bài thơ "Thêm Một Nốt Nhạc" của Ý Nga.

http://www.danchuca.org/128kbps/OneMoreMusicalNote.mp3 (hi-speed)

http://www.danchuca.org/22Kbps/OneMoreMusicalNote.mp3 (lo-speed)

http://www.danchuca.org

One More Musical Note

Poem by Y' Nga – Translated to English by Thoai Lien

Music by Nguyen Van Thanh

*From witnessing the (Vietnamese) youngsters shed tears for Michael Jackson.

Forewords: In Vietnam, where the government has put in jail anyone who shows sympathy to those arrested for saying the truth, it allows people to do almost anything else but to voice his or her view toward the government, particularly in the recent discovery that Vietnam has agreed to let China occupy some land inside Vietnam’s territory.

1.

You cry,

Showing affection for a musician.

Is there anyone shedding tears for those in prison?

You cry,

Showing affection for an American

Is there anyone shedding tears for our people -- VietNam?

I congratulate you,

Though the children of "the high-ranking" communists;

Though the "atheists", you still have the hearts to feel.

I congratulate you,

“Not” crazy nor untamed,

Enemy's intruding our country, not lying motionless!

Please hear me well!

Please give a bit more sentiment

To feel the nation's ill-fate

Love your kin and your neighbors

Love the victims, being beaten up half-death.

Love the poor who have to sell their blood to feed their children.

Please hear me well!

2.

I congratulate you,

“Not” crazy nor untamed,

Enemy's intruding, not lying motionless!

Please hear me well!

Love the nation tragically distraught,

No “Rock, Pop”. Too many shedding tears!

Learn to appreciate

The hardship our forefathers have built the nation

Their blood, our history had recorded over the years… not for them to sell.

Please hear me well!

Please hear me well!

I also regret having lost a great artist,

But the greater pain still lies on the nation!

I also admire a talented musician

But the one I love the most is still VietNam !

Please hear me well!

The one I love the most is still VietNam !

One More Musical Note

Translated by Thoai Lien

*From witnessing the (Vietnamese) youngsters shed tears for Michael Jackson.

You cry,

Showing affection for a musician.

Is there anyone shedding tears for those in prison?

You cry,

Showing affection for an American?

Is there anyone shedding tears for our nation -- Việt Nam?

(I) congratulate you,

Though the children of "the high-ranking" communists;

Though the "atheist", (you) still have the hearts to feel.

(I) congratulate you,

“Not” crazy nor untamed,

Enemy's intruding, not lying motionless!

(Please) hear me well!

Please give a bit more sentiment

To feel the nation's ill-fate

(Please) hear me well!

Love your kin and your neighbors

Love the poor who have to sell their blood to feed their children.

Love the victims, being beaten up multiple times

Love the nation tragically under distraught,

No “Rock, Pop”*. many shed tears!

(Please) hear me well!

Learn to appreciate

The hardship our forefathers have built the nation

Their blood, our history had recorded over the years…

It's not for the successors to sell.

I also regret having lost a great artist,

But the greater pain still lies on the nation!

I also admire a successful, talented individual

But the one I love most is still Việt Nam !

Thêm Một Nốt Nhạc

-Thơ Ý Nga (Poem by Ý Nga)

-LMST phổ nhạc (Music by LMST, from Vietnamese language)

www.lmstflorida.com/?1018

www.lmstflorida.com (Front Page/Trang Chinh)

www.lmstflorida.com/?1018

www.lmstflorida.com (Front Page/Trang Chinh)

*Nhân xem hình các em ở Hà Nội tưởng niệm ca, nhạc20sĩ Michael Jackson

Các em khóc,

thương một người nghệ sĩ

Có em nào thương khóc đời tù giam?

Các em khóc,

thương cho một người Mỹ?

Có em nào thương khóc cả… Việt Nam?

Mừng các em,

dù “con Đoàn, cháu Đảng”;

dù “vô thần” vẫn… rung động trái tim.

Mừng các em

“không” cuồng say thác loạn

Giặc vào nhà, chớ lười lĩnh nằm im!

Nhé các em!

Xin thêm chút tình cảm

Hãy cùng đau với vận nước thăng trầm

Nhé các em!

Thương bà con, chòm xóm

Thương dân nghèo phải bán máu nuôi con

Thương dân oan đang trăm đòn chí tử

Thương quê hương đang cung điệu trầm buồn,

Không “Rock, Pop”*. Lệ bao người chan chứa

Nhé các em! Hãy thêm lòng biết ơn

Bao công khó của tiền nhân dựng nước

Máu Cha Ông, sử ghi lại lòng son

Không phải để cho cháu con bán nước.

Ta cũng tiếc một tài năng vừa mất

Nhưng niềm đau rất lớn vẫn: San Hà!

Ta cũng phục người đa tài, thành đạt

Nhưng thương nhiều vẫn duy nhất: Việt Nam!

* Michael Jackson là một ca sĩ được giới trẻ yêu chuộng qua cách hát và trình diễn dòng nhạc “Soul, Funk, Disco, Rock”; anh còn được vinh danh là vua nhạc “Pop”,

No comments:

Post a Comment