Tuesday, April 27, 2010

NẾU “LẠNH” QUÊ NHÀ ANH CÓ CHIA?

Bão tuyết anh ơi! Bão tuyết về

Hồn em lạnh thắm nỗi lê-thê

Từng bông trăng trắng mờ khung cửa

Ðỏ mắt em nhìn chẳng thấy Quê.

Bão tuyết anh ơi! Bão tuyết nè!

Trùng trùng, điệp điệp trắng đời mê

Cửa không ra được. Cao cao tuyết!

Em kiếm làm sao ra Nẻo Về?

Bão tuyết anh ơi! Bão tuyết kìa!

Quê-hương có ấm ở bên kia?

Em nhìn hạt tuyết sao ra lệ?

Vị mặn nỗi buồn ai muốn chia?

http://www.danchuca.org/128kbps/NeuLanhQueNhaAnhCoChia.mp3 (hi-speed)

http://www.danchuca.org/22Kbps/NeuLanhQueNhaAnhCoChia.mp3 (lo-speed)

http://www.danchuca.org

No comments:

Post a Comment