Tuesday, April 27, 2010

TƯỞNG NIỆM

Em thổi bập bùng ngọn lửa lên

Cho anh, cho chị… từng lênh đênh

Biển Đông năm ấy người trôi xác

Rong biển năm này xanh sắc thêm

Em cắm chân nhang, nhìn khói bay

Run run, sắc đỏ loang tay gầy!

Máu anh, máu chị… còn in dấu

Những phút kinh hoàng, phận chẳng may!

No comments:

Post a Comment