Tuesday, April 27, 2010

MAI CHỊ VỀ..

(CÂY ÚA CHỜ XUÂN)

Chị về, cưng gửi gì không?

Chị cho em biếu Thương Binh ít quà

Vui xuân, quên cảnh… mù lòa

Sang năm em lại bánh, trà gửi thêm

Chị hỏi: -Em đi có nhớ nhà?

Chị ơi em nhớ mỗi đài hoa

Thẹn-thùng trinh nữ bờ mi khép

Nghịch-ngợm mỗi lần tay lén thoa

Chị hỏi: -Em đem theo những gì?

Chị ơi theo mỗi bước em đi

Bụi tre, bó mạ xanh mùa cấy

Đất Mẹ thương hoài lắm lụy bi!

Chị bảo :-Sao em chẳng trở về?

Chờ xuân! Em nhắc lại lời thề

Bao năm rễ bứng lìa như thế

Xứ lạ đem trồng úa tái tê

http://www.danchuca.org/128kbps/MaiChiVe.mp3 (hi-speed)

http://www.danchuca.org/22Kbps/MaiChiVe.mp3 (dial-up)

No comments:

Post a Comment