Thursday, April 22, 2010

Việt Nam ơi! Việt Nam!!!

http://www.danchuca.org/128kbps/VNOiVN.mp3 (hi-speed)

http://www.danchuca.org/22Kbps/VNOiVN.mp3 (lo-speed)

http://www.danchuca.org

Thơ: Ý Nga

Nhạc: Dân Chủ Ca

No comments:

Post a Comment