Thursday, April 22, 2010

Việt Nam Ơi! Việt Nam!!!

Việt Nam Ơi! Việt Nam!!!

Lời nhạc: Nguyễn Văn Thành

1.

Giấy bút nhẹ tênh,

chữ nghĩa chần chừ

Chuyền mau đi chứ!

Giữ Lửa Tháng Tư!

Thương dân tộc,

thơ nhắc em suy gẫm,

Trời tự do,

hồn lại nhớ cố hương,

Ôi quê hương! Bao giờ mới tự cường,

Khi cộng sản vẫn… cường quyền, khát máu!

Việt Nam ơi! Việt Nam!!!

Đêm trăng sao vằng vặc

Không một ánh hỏa châu

Mà em với đêm thâu

Còn ưu tư trầm mặc,

Nhớ về ngày thơ ấu

ngày thơ ấu

Khói lửa xám một màu...

ĐK:

Việt Nam ơi! Việt Nam!!!

Nay hòa bình từ lâu

Vẫn còn xương thấm máu

Vẫn còn xương thấm máu

Việt Nam ơi! Việt Nam!!!

2.

Giấy bút nhẹ tênh,

chữ nghĩa chần chừ

Chuyền mau đi chứ!

Giữ Lửa Tháng Tư!

Xin đừng vui hưởng đời sống riêng tư?

Chẳng lẽ buồn hoài một đời xa xứ?

Chẳng lẽ buồn hoài một đời xa xứ?

Việt Nam ơi! Việt Nam!!!

Tiền nhân và con cháu

Ai tận lực? Ai không?

Ai người sẽ góp công

Vung giùm thanh gươm báu?

Việt Nam ơi! Việt Nam!!!

ĐK:


No comments:

Post a Comment