Sunday, July 4, 2010

BÔI BÁC

Đôi vớ rách rồi em
Sao không mua đôi khác?
Mang chi mà cũ mèm
Cho người ta bôi… bác

Còn xanh màu, chưa bạc
Cuối tuần em vá cho
Bữa nay cho… chân thở
Đỡ ngột ngạt. Tự do!

Chỉ là một đôi vớ
Chỉ là câu nói đùa
Sao tự nhiên em nhớ
Chuyện Quê Nhà cay chua:
Tốn kém bao tiền bạc
Một xác chết luôn… no
Nên triệu dân… đói to
Đảng mới là… bôi bác!

“Bác” nằm cười trong lăng
Mấy chục năm chửa… thăng
Bôi son và trát phấn,
Trò bát nháo, nhố nhăng!

No comments:

Post a Comment