Wednesday, July 7, 2010

TỪ THIỆN “ĐỎ”

“Hồng y, giám mục”* xin tiền
“Ni cô, thượng tọa”* lạc quyên đem… về
Xây chùa ai ở? Khổ ghê!
Trùng tu, kiến thiết cho… “Bề Trên” ăn
“Bề Trên” bụng “đỏ”, tim “đen”
Ăn chơi trác táng, miệng khen “Việt kiều”

Nhà tù thượng tọa đăm chiêu
Bịt mồm linh mục, triệt tiêu thánh thần
Tự do? Tôn giáo khổ thân!
Cao Đài, Hòa Hảo… cũng trần ai đau,
Tin Lành thảm thiết kêu gào
Giáo dân, Phật tử…, “chiên” nào được yên?
Nhà thờ mới, để… làm duyên
Khảo tiền thế giới, bạo quyền ăn chơi.

No comments:

Post a Comment