Sunday, July 4, 2010

DÂN VÀ ĐẢNG

Miền núi thẳm anh vùi thây đất Bắc
Chốn bưng biền, kinh tế mới em đau
Nuôi mẹ già, con dại, an ủi nhau:
Nhờ… thống nhất, Bắc Nam cùng… đau khổ.

Đảng… độc lập? Tăng thêm niềm phẫn nộ
Dân… tự do? Được xuất ngoại lao nô
Đảng nhởn nhơ… hạnh phúc, bán cơ đồ,
Đảng vô sản, đại đồng: không lao động!

No comments:

Post a Comment