Sunday, July 4, 2010

TUYỆT GIAO

Người gọi tôi “tri kỷ”,
Không một chút thật lòng,
Miệng lưỡi quen uốn cong
Chẳng còn chi liêm sỉ.

Sau lưng tôi, người chém
Vẫn thốt lời “tri âm”
Từng vết, từng vết bầm
Thói hèn hay tính... lém?

Không hèn, sao người sợ?
Nhút nhát theo... trẻ con
Quất lưng tôi bao đòn
“Bạn bè” như phiên chợ.

Tôm cá, bên hoa quả,
Trên sạp bày cùng hàng
Tấy cả đều rất sang,
Sao mùi tanh vẫn tỏa?

Lòng người ai lấy thước
Mà đo được con tim?
Bạn quý làm sao tìm?
Cũng đành âu nghiệp số.

”Tuyệt giao và lặng im!”

No comments:

Post a Comment