Sunday, July 4, 2010

DÙNG CHỮ CỦA…TA

Chớ “in ấn”, dây dưa qua “vụ việc”
Chữ đừng tô “đỏ”, ớn thấu trời xanh
Đừng “phạm trù”, đừng “nhất trí” chị, anh
Chữ đúng nghĩa, Việt Nam mình nhiều lắm!

No comments:

Post a Comment