Sunday, July 4, 2010

LẠC QUAN VÀ HÀNH ĐỘNG

Mang mai, rùa chẳng nặng lưng
Mang lòng yêu nước, xin đừng thở than
Cầu riêng thanh thản bình an
Khổ chung dân tộc, lệ tràn ai lau?
Làm sao để lại mai sau,
Tấm lòng khắc khoải, nghẹn ngào người đi?

“Của âm phủ, đổ âm ty”
Bạo quyền tàn ác thương chi dân mình
Thay vì: Than thở, lặng thinh?
Làm sao mau cứu Quê Mình hồi sinh!
Hãy mau cứu lấy Quê Mình Việt Nam!

No comments:

Post a Comment