Sunday, July 4, 2010

TÂM ĐIỂM

Ôm quyền thế, mặc cho dân sống chết
Đảng no nê, dân đói rách ê chề
Đảng… xun xoe, dân chẳng dám… ngo ngoe
“…Trốc tận rễ!” để ăn chơi trác táng.

Một tâm điểm không bao giờ xao lãng
Sáng, trưa, chiều cứ lãng vãng triền miên
Nghiền ngẫm ôn điều lưu xú vạn niên:
Một chủ nghĩa do vô thần cai trị.

Mình hạnh phúc nhờ truyền nhau ý chí
Đem nhục, vinh đất nước luyện tâm can
Đem niềm đau dân tộc lên diễn đàn
Mong nhắc nhở người cùng nhau tỉnh thức.

Cùng nhắc nhau thế nào là áp bức
Là gông cùm, cùng “độc lập, ấm no”
Thuận ý dân, đòi cho được: Tự Do!
Hoa Chiến Thắng nở tưng bừng Đất Mẹ!

*Khẩu hiệu của Việt Cộng: “Trí phú địa hào: đào tận gốc, trốc tận rễ!”

No comments:

Post a Comment