Sunday, July 4, 2010

QUỐC GIA, CỘNG SẢN

Trăng xưa cười với người tù
Trăng nay khóc với “thất phu” cuối đời
Giận lòng, thương lính, buồn khơi
Bao tình dâng nước, thương ơi tuổi chiều!
Hào hùng đời lính bao nhiêu
Bây giờ móm mém thêm nhiều suy tư.

Trăng cười, trăng khóc đã dư
Đúng sai, sau trước, cộng trừ, lạ quen,
Chánh, tà? Đã rõ trắng, đen!
Quốc gia, cộng sản: chê, khen? Thử bàn:
Con gái đảng bán… Đại Hàn
Con trai đảng bắt xếp hàng lao nô
Ban ngày loa bắt bô bô:
Truy lùng, tận diệt; quật mồ… về đêm
“Đỏ” lòe, “đỏ” loẹt, lem nhem
Bán dân không vốn, mua thêm nhục Nhà
Tặng không Trung Cộng sơn hà
Bắt Dân Oan Kiện Đòi Ra Công Bằng

Lính đi nếu chẳng hé răng
Dân còn ở lại hỏi rằng tin ai?


Kính tặng những người lính VNCH đã và đang âm thầm chiến đấu cho một Việt Nam Tự Do.

No comments:

Post a Comment