Wednesday, July 7, 2010

KẺ MUA NGƯỜI BÁN

Con bé tuổi 15,
Hổ thẹn xin… bán… dâm.

“Áo gấm” về mua… gái,
Hống hách, tuổi 65.

Thế là họ “gặp” nhau,
Rủi thay: cùng máu đào,
Hỏi thăm, ra… dòng họ
Nước mắt ai tuôn trào???


Từ một chuyện có thật được nghe kể lại.

No comments:

Post a Comment