Wednesday, July 7, 2010

HẬU 1975

Tôi là người ra đi
Mang theo nỗi lụy bi
Lìa Mẹ, Cha, Tổ Quốc
Vẫn chưa làm được gì!

Lịch sử đã sang trang
Địa ngục hay thiên đàng?
Mở đầu bằng tang tóc
Triệu gia đình nát tan.

Trăm người bị hải tặc
Bán vào động Thái Lan,
Triệu người bị Việt Cộng
Bán cho người Đài Loan.

Muôn vạn sóng ngầm loang
Khăn đỏ bắt dân quàng,
Đất đai đem… bán nốt
Đảng nhởn nhơ thu vàng.

Khuất mắt ai không trông
Tôi chẳng bắt hình dong,
Không bạ đâu tâu đấy.
Mấy ai chẳng động lòng.

Nguời đi hoài chưa… tới
Đã tuyệt mạng nơi đâu?
Biển khổ còn nông sâu?
Ai cứu giùm cho với???

Bao triệu người lưu đày
Bao triệu người kém may
Ai ruột đau, lòng xót,
Từ cộng sản vào đây?

No comments:

Post a Comment