Sunday, July 4, 2010

NHÌN NHAU

Người Hành Khất, ngồi lề đường
Ngó chồng vé số, cảm thương người cầm
Ngày ngày người Lính giả câm
Lời nào diễn tả bao năm đọa đày?
Ra tù, nào chỉ trắng tay
Vợ con vượt biển, chẳng may đường… cùng
Ngày xưa chiến trận hào hùng
Giờ run chân yếu, nhão chùng thịt da
Tóc cằn, đói rách, mắt hoa
Mưa chiều rát mặt, lệ nhòa đêm sương
“Thành phần Ngụy”, đủ tai ương
Áo cơm cộng sản, ai nhường được ai?

Bán Niềm-Hy-Vọng-Ngày-Mai*
Cho Người-Thất-Vọng* nối dài … ước mơ
Những người cùng tận xác xơ
Ai đau? Ai hận? Thẫn thờ lệ rơi!

*Bán vé số.
*Người dân nghèo khổ.

No comments:

Post a Comment