Sunday, July 4, 2010

CỐ GẮNG LÊN!


Cố Gắng Lên, gồm trăm bài thơ, mỗi bài như một tâm sự chân tình của tác giả, trước hết nói với chính mình, đồng thời gửi đến bằng hữu, người thân và quý bạn yêu thơ những thao thức của một “người biệt xứ”.
Ai cần được nhắc nhở phải Cố Gắng Lên? Ý Nga tự nhắc nhở: Trong ba đoạn của bài thơ 5 chữ, điều cần phải cố gắng hàng đầu, là: “Dấn thân vào Chuyện Chung.”, đấu tranh cho một Việt Nam Tự Do, No Ấm.
Có một lý tưởng đã khó, nuôi dưỡng và trung thành với lý tưởng đó, còn khó hơn.
Ý Nga.

CỐ GẮNG LÊN!
Cứu giúp kẻ bần cùng,
Sống tự tại ung dung,
Phân biệt điều sai đúng,
Dấn thân vào Chuyện Chung.

Thơ Ý Nga, trong Cố Gắng Lên, đi từ hiện thực (tiền bạc, nhan sắc, tiếng tăm) tới trừu tượng (chuyển hóa, bản ngã, hạnh nguyện), như Nụ Cười của Đức Phật, là bài Thuyết giảng Không Lời.
Làm sao chúng ta hiểu được Vô Ngôn, không lời, trong bài giảng pháp, qua một nụ cười.  Nhất là nụ cười của Niêm hoa Vi tiếu, giơ cành hoa lên và mỉm miệng cười?  Có lẽ, chẳng có ý nghĩa gì chứa trong nụ cười, mà chính hình ảnh của nụ cười đã là một ý nghĩa?
Phải thấy hay bị đau khổ, rồi vượt được qua, con người mới biết mỉm miệng, nở tươi một nụ cười hạnh phúc? Nụ cười, trở thành ngôn ngữ, vẫn thường thấy cho lời nói, chữ viết ngay trong đời sống hàng ngày, khi trong tiếng Việt, cười cợt còn có nghĩa là chê cười, đàm tiếu, cần phải thận trọng:

THỜI GIAN
Cười chi người già cả
Run run tấm lưng gù?
Tuổi chúng mình đầu… hạ
Rồi cũng sẽ vào… thu
Lá xanh, vàng trên cây
Sẽ đến một ngày mai
Rụng rơi đời héo úa
Thời gian nào đợi ai!

Cách nhìn cuộc sống, như trên, qua thơ Ý Nga, không dẫn tới một nhân sinh quan tiêu cực yếm thế, chán đời; trái lại, rất tích cực, nhập thế, theo ý của ngài Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác:

“Xả ngã tư nhân ngoại
Phù vân tổng thị nhàn”
Nghĩa là:
“Cứu người, ngoài việc ấy,
Mây nổi cả mà thôi”

Có nghĩa, ở đời này, chỉ có việc Cứu Người là đáng kể, còn mọi chuyện khác nên coi như đám mây nổi, tụ rồi tan, chẳng nghĩa lý chi hết…
Cứu Người? Trước hết phải Cứu Mình, vượt khỏi tình hoài hương, nỗi nhớ nhà; càng xa nhà lâu, càng cháy thương nhớ, mà về bây giờ thì “mọi lý do để phải ra đi” vẫn còn nguyên đó, chế độ độc tài, phi nhân bản chưa sụp đổ; nay phải xin phép cái guồng máy bạo ác ấy, cho nạn nhân của nó được về thăm quê nhà?

MỘNG VÀ THỰC
Đêm nằm gối trên bài thơ
Nghe xào xạc giấy lơ mơ Nhớ Nhà
Câu thơ viết gửi Quê Cha
Hỏi thăm bụi chuối trổ hoa mấy buồng?
Giấy xạc xào, hoa chuối buông
Gối mềm lá chuối, thơ nhường... giọt mưa.

Thắng kẻ gian ác đã khó, nhưng khó hơn nữa vẫn là thắng được chính mình, thắng sự đầu hàng “từng bước”, mà bước thứ nhất là “bỏ phiếu bằng chân”? Hẳn có người sẽ nói “thơ Ý Nga quá khích”, vâng, quá khích trước cái ác đến từ mọi phía, điều mà người có sẵn “thiện căn ở tại lòng ta” mới hiểu được lời thúc giục của Ý Nga: “Cố Gắng Lên!” giữ tấm lòng thương dân, xót nước?

Trân Trọng.
Tủ Sách Sài Gòn Nghĩa Thư.
Nguyễn Hữu Nhật và Nguyễn thị Vinh.


No comments:

Post a Comment