Sunday, September 19, 2010

BĂNG ĐẢNG LÀM GIÀU


“Ma cô, đĩ điếm”*** bỏ đi
Đảng thương, đảng tiếc, còn chi sang giàu
Bèn đem bán… bớt Cô Dâu,
“Cháu Ngoan”, đảng bắt gục đầu bán dâm*

Mở cửa đón giặc ngoại xâm**,
Bán Nhà, bán đất, ngấm ngầm thủ riêng,
Gọi người gom góp, lạc quyên
Đem về nuôi… Đảng Chính Chuyên Làm Giàu
Người khờ mở rộng hầu bao
Nuôi Phường Hung Dữ trèo cao giết người
Giết Người Khóc, để chúng cười
Nụ cười thâm độc càng tươi, càng bền
Đường Cùng, sinh… Đường Vùng Lên
Việt Cộng lưu xú vạn niên: gian hùng!

Vùng lên! Cứu giang san chung!
Cứu dân tộc đã Đường Cùng Khổ Đau!

*Trẻ thơ dưới 10 tuổi bị bán sang Thái Lan để phục vụ sinh lý cho ngoại nhân
**Trung Cộng
***Lời của Đảng


Nghe nhạc Dân Chủ Ca:
“Người dân VN chỉ có 2 con đường:
Một là con đường cùng và hai là con đường vùng lên!”


No comments:

Post a Comment