Sunday, September 19, 2010

KHÍCH CHÍ TRAI

Trăng treo điểm khuyết dừa cao
Đêm nay chờ cửa, em ao ước gì?

Ước Đường Tình sáng trăng sao
Đẹp hoài một lối anh vào tìm em
Ước lòng yêu, cứ yêu thêm
Chúng mình hai đứa cùng đem trăng về
Treo “vàng” dừa lả ngọn quê
Nụ hôn đom đóm, phu thê ngọt ngào
Mở chung Cửa, với đồng bào
Niềm vui Cửa Mở, riêng nào chờ anh!

No comments:

Post a Comment