Sunday, September 19, 2010

ĐỪNG ĐỂ MẤT ĐẤT CHA

Bạch Đằng Giang! Bạch Đằng!
Anh có nghe gì chăng?
Bao nhiêu trang sử sáng!
Ải Chi Lăng! Chi Lăng!

Anh ơi! Có thương Nhà?
Đừng để mất Đất Cha!
Đừng tin điều dối trá!
Kìa Đống Đa! Đống Đa!

No comments:

Post a Comment