Sunday, September 19, 2010

NẾU ĐƯỢC VỀ

Nếu về được quê hương, em mơ ước
Sẽ đi thăm: Quảng Trị, Gio Linh,
Ghé Bình Long, An Lộc, Khe Sanh,
Rồi A Lưới, A Sao và Quảng Trị…

Tìm đồn lũy, không gian nhiều tử khí
Những địa danh chiến sĩ đã hy sinh
Anh hùng vô danh ý chí chưa thành
Vì no ấm của người dân đoản mệnh.

Em sẽ thắp nén hương lòng, cung kính
Tạ ơn người đã vị nước vong thân
Tạ ơn ai dùng tâm huyết nhọc nhằn
Tô hùng sử bằng con tim yêu nước

Nếu về được khi hoàn thành đại cuộc,
Còn gì hơn là săn sóc Má, Ba;
Dạy cháu thơ lòng yêu mến Đất Cha,
Và gìn giữ mảnh giang sơn gấm vóc.

No comments:

Post a Comment