Sunday, September 19, 2010

EM SẼ ĐI CÙNG AI?

Em ngồi yên lặng vô hồn
Tủi thân em sống thua, hơn dưới trời
Em ngồi không nói một lời
Mặc anh đay nghiến, mặc đời sóng xô
Em ngồi ngóng cá nhấp nhô
Đỏ, xanh, cam, tím hàng giờ nhởn nhơ.

Em ngồi em hỏi… bài thơ:
Chữ DÂN, chữ NƯỚC trơ trơ bao người?
Còn anh, một mình anh thôi
Không cùng em nữa thì… thôi, một mình!.
Một mình mình, chẳng có… Mình!
Thì thôi! Thôi nhé! Nghĩa tình là chi?

Cộng vào, chúng mình bỏ đi
Tàu* vào, không biết chuyện gì xảy ra?

Ra Giêng, mai đã úa hoa
Mậu Thân tưởng niệm! Thương là Tháng Tư!
Ghe xưa tát nước còn… dư
Hãi hùng ngọn sóng, trầm tư phận người
Lênh đênh đói khát đã… rồi
Nước mưa, nước tiểu… uống thời đã… quen
Bây giờ rượu thịt… bon chen
Nước: không khát nữa, chê khen thêm… buồn!
Trùng dương từng đã lệ tuôn
Mừng nhau chưa… nhục: nụ hôn máu trào!
Lòng đau bao vết thương! Cào!
Hứa nhau: - Đến chết, đồng bào phải thương!

Trả anh lại, những… tầm thường
Đường em ngược gió một phương tìm về
Đường em, ai sẽ cùng thề?
Đường em, ai sẽ vai kề sẻ chia?
Em ngồi chờ sáng, từ khuya
Hồn oan ai khóc? Ô kìa… biển… Đông!!!

*Tàu = Trung quốc.

No comments:

Post a Comment