Sunday, September 19, 2010

Nguyện Lòng


Nâng cao lá cờ Hướng Ðạo
Nhuộm vẻ oai hùng sáng ngời
Cùng nhau ta xây đời mới
Trên đường ca hát vui tươi.

Nguyện lòng Thẳng Tiến xông pha
Cánh tay sẵn sàng rèn luyện
Vững vàng trái tim chúng ta
Không quên tiếng đời kêu gọi.

Nước non mình đang trông chờ
Ðại Nghĩa lòng ta tôn thờ
Cùng nhau kiên tâm tiến bước
Tâm hồn đẹp bao ý thơ

Ðuốc thiêng soi đường Hướng Ðạo
Khó khăn mấy cũng coi thường
Bền gan, lòng ta trong sáng,
Dâng hết cho đời Yêu Thương

Dâng hết cho Nước Non Nhà
Rạng ngời cho xã hội ta
Chung lòng cùng nhau rèn luyện
Một lời thủy chung chúng ta…


Nhạc: Phiêu Bồng
Thơ: Nguyễn Hữu Nhật & Ý Nga.
Phỏng theo “Hội Ca Hướng Ðạo”.


No comments:

Post a Comment