Monday, September 20, 2010

NỀN MÓNG HOÀ-BÌNH


Đừng bao giờ quên nhé EM
Mũ, mão, cân đai: gốc VIỆT
Gan vàng, dạ sắt là NAM
Áo vá, chân trần đã HIẾU
Quần lụa, hia vàng càng THẢO!

Em là kiến-trúc sư
Mơ dựng căn Nhà Việt
Cho người dân an cư
Hưởng thái-bình, lập nghiệp.

*Kỹ-sư HUỲNH LƯƠNG VINH đã vận động để lá Cờ Vàng được phất-phới tung bay trên đỉnh Everest, dãy Hy Mã Lạp Sơn, ngày 17.5.2004.

*Trung sĩ quân cảnh, quân chủng Lục Quân Hoa Kỳ BÙI THANH THẢO đã cắm lá Cờ Vàng tại đơn-vị đang chiến đấu, ở thủ-đô Iraq, ngày 6.9.2004.


Viết tặng:
*Kỹ-sư HUỲNH LƯƠNG VINH.
*Trung sĩ quân cảnh, quân chủng Lục Quân Hoa Kỳ: BÙI THANH THẢO.No comments:

Post a Comment