Sunday, September 26, 2010

NGỤY BIỆN


Cướp nhà đảng giết “ngụy quân”
Chết đói đảng gọi “ngụy dân” gửi tiền
Làm hư đảng chửi: “Ngụy quyền!”
Bán nước thời đảng tuyên truyền nhố nhăng
Bán dân miệng đảng hung hăng
Mua về quốc nhục ai bằng “tam vô”!
Lòng dân tức nước vỡ bờ
Đảng còn chưa sợ, phớt lờ ăn chơi.

“Ma cô, đĩ điếm…” nặng lời
Cần tiền: “Khúc ruột…” gọi mời về thăm
“Ngụy” nào là chữ đảng lầm?
“Ngụy” nào là chữ đảng cầm trên tay?
Giàu sang hưởng thụ: một “bầy”
Nghèo nàn bán máu lất lây: dân hiền

Đọc thơ nếu có ai điên
Xin đừng tin đảng, đem tiền về… dâng
Bài thơ khóc với điệu vần
Viết trong tức tưởi, ngại ngần nhắc nhau
Nhắc ai tâm còn biết đau
Từ ngày rời nước, đồng bào vẫn thương!


No comments:

Post a Comment