Sunday, September 19, 2010

THÈM

Người đi chơi nhàn tản
Tôi họp hành liên miên
Thèm một ngày thanh thản
Viết và đọc bình yên.

Gói trong lời than ơi!
Chút chi vui với đời
Đời thuyền nhân hữu dụng
Mai già sẽ nghỉ ngơi.

No comments:

Post a Comment