Sunday, September 19, 2010

Mưa Đêm Và Một Dấu Hỏi

MƯA ĐÊM
Mưa đêm buồn quá! Mưa đêm!
Kìa cơn gió lộng càng thêm nhớ Nhà
Ba mươi năm đã trôi qua
Mưa đêm ai khóc san hà bất an?MỘT DẤU HỎI
Cuối bài thơ em chấm
Một dấu hỏi thật đau
Bây giờ và mai sau
Ai trả lời em được?

Chọn con đường gió ngược
Vắng vẻ, lạnh tứ bề
Dốc cao. Vất vả ghê!
Bao giờ về đến đích?


http://www.danchuca.org/128kbps/MuaDemVaMotDauHoi.mp3 (hi-speed)
http://www.danchuca.org/22Kbps/MuaDemVaMotDauHoi.mp3 (lo-speed)

Thơ Ý Nga, nhạc: Dân Chủ Ca

No comments:

Post a Comment