Sunday, September 26, 2010

Ở ĐÂU?


Nhà em ở tận đâu đâu
Ở đây họ hỏi, thêm sầu, gọi tên
Việt Nam! Gọi, với tiếng rên
Thương dân khốn khổ chửa nên phận người.


No comments:

Post a Comment