Sunday, September 19, 2010

MAI CHỊ VỀ [CÂY ÚA CHỜ XUÂN]

Chị về, cưng gửi gì không?
Chị cho em biếu Thương Binh ít quà
Vui xuân, quên cảnh… mù lòa
Sang năm em lại bánh, trà gửi thêm
Chị hỏi: - Em đi có nhớ nhà?
Chị ơi em nhớ mỗi đài hoa
Thẹn thùng trinh nữ bờ mi khép
Nghịch-ngợm mỗi lần tay lén thoa

Chị hỏi: - Em đem theo những gì?
Chị ơi! theo mỗi bước em đi
Bụi tre, bó mạ xanh mùa cấy
Đất Mẹ thương hoài lắm lụy bi!

Chị hỏi: - Sao em chẳng trở về?
Chờ xuân! Em nhắc lại lời thề
Bao năm rễ bứng lìa như thế
Xứ lạ đem trồng úa tái tê.

No comments:

Post a Comment