Monday, October 12, 2009

AI SẼ CỨU DÂN TA?

Này anh lá đã úa vàng
Chỉ vài hôm nữa thơ nàng sẽ thu
Mấy ai trong tiếng lá ru
Bước chân lưu xứ nhàn du nhớ… Nhà?
Riêng em, nhìn lá xót xa
Quê hương sắp mất, Đất Cha giặc về
Giặc trong: trác táng hả hê
Giặc ngoài: Tàu cộng chuyên nghề xâm lăng.
Đảng, Đoàn bát nháo nhố nhăng
Dân kêu, chúng chẳng hé răng ngăn thù
*
Hỡi bao chinh phụ, chinh phu,
Gọi người yêu nước, sĩ phu hịch truyền
Dẹp phường báng bổ tổ tiên,
Chung tay lật đổ tà quyền cứu dân.

No comments:

Post a Comment