Monday, October 12, 2009

Mưa Đêm Và Một dấu Hỏi

MƯA ĐÊM
Mưa đêm buồn quá! Mưa đêm!
Kìa cơn gió lộng càng thêm nhớ Nhà
Ba mươi năm đã trôi qua
Mưa đêm ai khóc san hà bất an?

MỘT DẤU HỎI
Cuối bài thơ em chấm
Một dấu hỏi thật đau
Bây giờ và mai sau
Ai trả lời em được?

Chọn con đường gió ngược
Vắng vẻ, lạnh tứ bề
Dốc cao. Vất vả ghê!
Bao giờ về đến đích?

MƯA ĐÊM Và MỘT DẤU HỎI
1.
Mưa đêm
Mưa đêm buồn quá!
Mưa đêm!
Mưa đêm buồn quá!
Kìa cơn gió lộng
Kìa cơn gió lộng
Càng thêm nhớ Nhà

Mưa đêm
Mưa đêm buồn quá!
Mưa đêm!
Mưa đêm buồn quá!
Ba mươi năm đã trôi qua
Ba mươi năm đã trôi qua
Mưa đêm
Mưa đêm ai khóc
Mưa đêm ai khóc
San hà bất an?

Đ K:
Chọn con đường gió ngược
Vắng vẻ, lạnh tứ bề
Dốc cao, ôi dốc cao.
Vất vả ghê!
Bao giờ, ôi bao giờ
Bao giờ về đến đích?
Dốc cao, ôi dốc cao.
Bao giờ ơi bao giờ?

2.
Mưa đêm
Mưa đêm buồn quá!
Mưa đêm
Mưa đêm buồn quá!
Cuối bài thơ em chấm
Một dấu hỏi thật đau
Bây giờ và mai sau
Ai trả lời em được?
Ai trả lời em được?

Đ K:

Thơ Ý Nga, nhạc: Dân Chủ Ca

http://www.danchuca.org/128kbps/MuaDemVaMotDauHoi.mp3 (hi-speed)

http://www.danchuca.org/22Kbps/MuaDemVaMotDauHoi.mp3 (lo-speed)

http://www.danchuca.org

No comments:

Post a Comment