Monday, October 12, 2009

ĐAU

Đọc thơ em, lệ rưng rưng
Niềm đau vong quốc, biết chừng nào nguôi?
Thơ em như giọt sương trời
Giữa trưa mùa hạ rơi rơi nặng lòng
Hồn nghe lạnh, tưởng tiết đông
Môi nghe mằn mặn..., lệ ròng mới hay!!!

Nguyễn Thị An, 29.6.2008.

No comments:

Post a Comment